Spotkanie edukacyjne

15 marca 2018
W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca” odbędzie się spotkanie edukacyjne pt. Poszerzenie wiedzy i świadomości na temat leczenia schizofrenii oraz dostępnych opcji terapeutycznych dopasowanych do potrzeb pacjenta.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką.