Członkowie

Podopiecznymi Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca” są osoby dorosłe z różnymi problemami zdrowia psychicznego w przedziale wiekowym od 19 r. ż. do 65 lat. Uczęszczają oni na zajęcia terapeutyczne do świetlicy pn. „Żółty Tulipan”, która liczy około 400 osób. W większości przypadków są to osoby chore na schizofrenię, osoby z zaburzeniami osobowości, z chorobą dwubiegunową afektywną (psychoza maniakalno – depresyjna), z upośledzeniem umysłowym lub mózgowym porażeniem dziecięcym.

Pomagamy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia prowadząc różne zajęcia terapeutyczne, otaczamy ich opieką psychologiczną rozmawiając na temat ich choroby, problemów czy też samopoczucia, staramy się im również pomóc na drodze socjalnej, administracyjno – prawnej i zdrowotnej.

Pragniemy aby choć na chwilę zapomnieli o swoich problemach i trudnościach na jakie napotykają każdego dnia.

A co trzeba zrobić by stać się pełnoprawnym członkiem TSW? Wystarczy przyjść osobiście do naszej świetlicy z dowodem osobistym oraz zaświadczeniem od lekarza psychiatry o podjęciu leczenia psychiatrycznego.

Otoczymy wszystkich miłą opieką i sprawimy, że życie będzie upływało w przyjaznej i pozytywnej atmosferze.