Historia

            Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” powstało z inicjatywy grupy rodzin zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem choroby psychicznej. Zarejestrowane zostało 26 czerwca 1996. Celem głównym Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom i opiekunom.
            Organizacja nastawiona jest na działalność nie przynoszącą zysków, a swoje działania opiera na pracy społecznej członków i sympatyków finansując ją ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, grantów itp.
 
            W ramach swojej działalności stowarzyszenie:
  • organizuje różne formy samopomocy osobom chorym oraz ich rodzinom i opiekunom;
  • organizuje, współorganizuje lub bierze udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach lokalnych, krajowych i zagranicznych;
  • organizuje turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pikniki, obozy, imprezy integracyjne itp.;
  • prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Torunia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
  • uruchomiło i wyposażyło klub pacjenta „Żółty Tulipan” spełniający funkcje Świetlicy Socjo-psychoterapeutycznej, który mieści się przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu. Świetlica jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00 i jest dostępna dla wszystkich osób leczących się w Poradni Zdrowia Psychicznego. W świetlicy funkcjonuje kilkanaście sekcji i pracowni;
  • podejmuje nieustannie inicjatywy zorganizowania w przyszłości m. in. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Hosteli, Mieszkań Chronionych, Centrum Interwencji Kryzysowej itp.;
           TSW jest współinicjatorem Kampanii Społecznej „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa”.
          Stowarzyszenie bierze czynny udział w corocznych ogólnopolskich  obchodach Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię „SCHIZOFRENIA – OTWÓRZCIE DRZWI” w Regionie i w Toruniu, realizuje również program „Przyjaciel”.
          Siedziba stowarzyszenia „Współpraca” jest jednocześnie siedzibą ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL – FAMILIA”, które z kolei jest członkiem międzynarodowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorych Psychicznie „EUFAMI” w Leuven, k/ Brukseli w Belgii.