Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" informuje, iż został całkowicie zakończony remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy TSW z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu, który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Gminy Miasta Torunia. Z tego tytułu Zarząd TSW składa serdeczne podziękowania za wsparcie Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gminie Miasta Torunia. W związku z powyższym informujemy iż Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w materiałach związanych z przedmiotem umowy informacji o otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON oraz Gminy Miasta Torunia .

III Ogólnopolska Konferencja Środowiskowych Domów Samopomocy

5 czerwca 2014
Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Środowiskowych Domów Samopomocy, która odbędzie się w dniach 25 – 26.09.2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK ul. W. Bojarskiego 3 w Toruniu.
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące konferencji i formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy!

Istnieje możliwość skorzystania z noclegów w następujących Domach
Studenckich :
Dom Studencki nr 7 ul. Gagarina 19 oraz Dom Studencki nr 8 ul. Gagarina 17
Segment czteropokojowy z węzłem sanitarnym
pok. 1-osobowy – 50,00 zł brutto za jeden nocleg
pok. 2-osobowy – 40,00 zł brutto od osoby za jeden nocleg

Dom Studencki nr 10 ul. Gagarina 27 i Dom Studencki nr 11 ul. Gagarina 33
Segment dwupokojowy w węzłem sanitarnym
pok. 1-osobowy – 60,00 zł brutto za jeden nocleg.
pok. 2-osobowy -50,00 zł brutto od osoby za jeden nocleg

Informuję, że przy pobycie powyżej jednej doby należy uiścić opłatę
klimatyczną, w kwocie 2 zł od osoby za jeden nocleg .

ZAŁĄCZNIKI
1. Informacje o konferencji<PDF>
2. Wstępny program konferencji<PDF>
3. Formularz zgłoszeniowy <MS WORD-DOC>

Zobacz więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI – USŁUGI SZKOLENIOWE

13 stycznia 2014
Nabór ofert na prowadzenie szkoleń/kursów realizowanych przy projekcie pod tytułem „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-004/12

ZAŁĄCZNIK Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM >>Pobierz<<

Zobacz więcej...

Wolontariat-ogłoszenie

16 grudnia 2013
Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” realizuje zadania zlecone m. in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Świetlicę Socjo – psychoterapeutyczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, osób upośledzonych umysłowo i innych. Zapraszamy do współpracy przy realizacji powyższych zadań osoby chętne w ramach formuły wolontariatu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Zobacz więcej...