Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" informuje, iż został całkowicie zakończony remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy TSW z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu, który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Gminy Miasta Torunia. Z tego tytułu Zarząd TSW składa serdeczne podziękowania za wsparcie Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gminie Miasta Torunia. W związku z powyższym informujemy iż Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w materiałach związanych z przedmiotem umowy informacji o otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON oraz Gminy Miasta Torunia .

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI – USŁUGI SZKOLENIOWE

13 stycznia 2014
Nabór ofert na prowadzenie szkoleń/kursów realizowanych przy projekcie pod tytułem „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-004/12

ZAŁĄCZNIK Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM >>Pobierz<<

Zobacz więcej...

Wolontariat-ogłoszenie

16 grudnia 2013
Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” realizuje zadania zlecone m. in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Świetlicę Socjo – psychoterapeutyczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, osób upośledzonych umysłowo i innych. Zapraszamy do współpracy przy realizacji powyższych zadań osoby chętne w ramach formuły wolontariatu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Zobacz więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI – ORGANIZACJA WYCIECZKI

1 lipca 2013
Nabór ofert na organizację wycieczki realizowanej przy projekcie pod tytułem „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-004/12

ZAŁĄCZNIK Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM >>Pobierz<<

Zobacz więcej...