Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" informuje, iż został całkowicie zakończony remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy TSW z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu, który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Gminy Miasta Torunia. Z tego tytułu Zarząd TSW składa serdeczne podziękowania za wsparcie Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gminie Miasta Torunia. W związku z powyższym informujemy iż Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w materiałach związanych z przedmiotem umowy informacji o otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON oraz Gminy Miasta Torunia .

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI – ORGANIZACJA WYCIECZKI

1 lipca 2013
Nabór ofert na organizację wycieczki realizowanej przy projekcie pod tytułem „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-004/12

ZAŁĄCZNIK Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM >>Pobierz<<

Zobacz więcej...

Oferta pracy

1 października 2012

Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” ogłasza nabór osób do pracy w ramach realizacji projektu: „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie z powyższą ofertą pracy informujemy, iż dokumenty aplikacyjne w formie CV (życiorysu zawodowego oraz list motywacyjny na dane stanowisko) należy składać drogą mailową:

tsw.projekt2@gmail.com

>>Szczegóły oferty PDF<<

Zobacz więcej...