Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" informuje, iż został całkowicie zakończony remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy TSW z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu, który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Gminy Miasta Torunia. Z tego tytułu Zarząd TSW składa serdeczne podziękowania za wsparcie Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gminie Miasta Torunia. W związku z powyższym informujemy iż Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w materiałach związanych z przedmiotem umowy informacji o otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON oraz Gminy Miasta Torunia .

PIERWSZA TORUŃSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 kwietnia 2012

Zapraszamy wszystkie osoby chętne na Pierwszą Toruńską Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych która odbędzie się 19 maja 2012 roku (sobota) na obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Uroczyste otwarcie spartakiady nastąpi o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim przy ul. Bema 23/29.

Organizatorami są:
Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu.
WSPIERAJĄ:
Urząd Miasta, Torunia
Touńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”
Fundacja Światło
StowarzyszenieWzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu
Fantasy Park Sp. z o.o.

Regulamin spartakiady, karty zgłoszeniowe oraz wszystkie konkurencje są dostępne na stronie:

http://mosir.torun.pl/imprezy/244-spartakiada-2012.html .

Zobacz więcej...

II Edycja Konferencji Środowiskowych Domów Samopomocy

6 czerwca 2011

Zapraszamy do udziału w II Edycji Konferencji Środowiskowych Domów Samopomocy pn. „Psychiatria Środowiskowa. Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej, a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

Konferencja odbędzie się w dniach 07 – 09. 07.2011r. na UMK w Toruniu.
Załączniki:
Program i informacje o konferencji: <pobierz plik>
Formularz zgłoszeniowy: <pobierz plik>
Hotele w Toruniu: <pobierz plik>

Zobacz więcej...

Środowiskowy Dom Samopomocy przy TSW

10 marca 2011

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym życiu,

opiekunowie i rodzice pełnoletnich osób niepełnoprawnych

Od 1 listopada 2007r. Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” mieszczące się w budynku przy ul. Niesiołowskiego 20 rozpoczęło prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on przeznaczony dla 40 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Placówka zapewnia swoim uczestnikom:

– usługi wspierająco – rehabilitacyjne:

– rehabilitację,

– terapię zajęciową,

– terapię edukacyjną,

– konsultacje psychiatryczne,

– wsparcie pielęgniarsko – opiekuńcze,

– poradnictwo socjalno – prawne,

– zajęcia rekreacyjno – kulturalne,

– treningi umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej,

– kulinarne i gospodarstwa domowego, budżetowo – ekonomiczne,

– jeden posiłek i podstawowe napoje w ciągu dnia,.

Gwarantujemy dobrą bazę socjalno – bytową, nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalną kadrę merytoryczną.

Zobacz więcej...

Oferta pracy

6 grudnia 2010

Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” ogłasza nabór osób do pracy w ramach realizacji projektu: „Współpraca dla przyszłej pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-102/10

Zgodnie z powyższą ofertą pracy informujemy, iż dokumenty aplikacyjne w formie CV (życiorysu zawodowego) należy składać w siedzibie stowarzyszenia lub drogą mailową.

Realizacja projektu od stycznia 2011 roku.

PEŁNA TREŚĆ OFERTY >>tutaj<<

Zobacz więcej...