Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" informuje, iż został całkowicie zakończony remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy TSW z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu, który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Gminy Miasta Torunia. Z tego tytułu Zarząd TSW składa serdeczne podziękowania za wsparcie Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gminie Miasta Torunia. W związku z powyższym informujemy iż Wnioskodawca wywiązał się z umowy w zakresie umieszczenia w materiałach związanych z przedmiotem umowy informacji o otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON oraz Gminy Miasta Torunia .

Oferta pracy

1 października 2012

Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” ogłasza nabór osób do pracy w ramach realizacji projektu: „Współpraca dla przyszłej pracy II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie z powyższą ofertą pracy informujemy, iż dokumenty aplikacyjne w formie CV (życiorysu zawodowego oraz list motywacyjny na dane stanowisko) należy składać drogą mailową:

tsw.projekt2@gmail.com

>>Szczegóły oferty PDF<<

Zobacz więcej...

PIERWSZA TORUŃSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 kwietnia 2012

Zapraszamy wszystkie osoby chętne na Pierwszą Toruńską Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych która odbędzie się 19 maja 2012 roku (sobota) na obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Uroczyste otwarcie spartakiady nastąpi o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim przy ul. Bema 23/29.

Organizatorami są:
Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu.
WSPIERAJĄ:
Urząd Miasta, Torunia
Touńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”
Fundacja Światło
StowarzyszenieWzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu
Fantasy Park Sp. z o.o.

Regulamin spartakiady, karty zgłoszeniowe oraz wszystkie konkurencje są dostępne na stronie:

http://mosir.torun.pl/imprezy/244-spartakiada-2012.html .

Zobacz więcej...

II Edycja Konferencji Środowiskowych Domów Samopomocy

6 czerwca 2011

Zapraszamy do udziału w II Edycji Konferencji Środowiskowych Domów Samopomocy pn. „Psychiatria Środowiskowa. Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej, a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

Konferencja odbędzie się w dniach 07 – 09. 07.2011r. na UMK w Toruniu.
Załączniki:
Program i informacje o konferencji: <pobierz plik>
Formularz zgłoszeniowy: <pobierz plik>
Hotele w Toruniu: <pobierz plik>

Zobacz więcej...

Środowiskowy Dom Samopomocy przy TSW

10 marca 2011

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym życiu,

opiekunowie i rodzice pełnoletnich osób niepełnoprawnych

Od 1 listopada 2007r. Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” mieszczące się w budynku przy ul. Niesiołowskiego 20 rozpoczęło prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on przeznaczony dla 40 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Placówka zapewnia swoim uczestnikom:

– usługi wspierająco – rehabilitacyjne:

– rehabilitację,

– terapię zajęciową,

– terapię edukacyjną,

– konsultacje psychiatryczne,

– wsparcie pielęgniarsko – opiekuńcze,

– poradnictwo socjalno – prawne,

– zajęcia rekreacyjno – kulturalne,

– treningi umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej,

– kulinarne i gospodarstwa domowego, budżetowo – ekonomiczne,

– jeden posiłek i podstawowe napoje w ciągu dnia,.

Gwarantujemy dobrą bazę socjalno – bytową, nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalną kadrę merytoryczną.

Zobacz więcej...

Oferta pracy

6 grudnia 2010

Toruńskie Stowarzyszenie „WSPÓŁPRACA” ogłasza nabór osób do pracy w ramach realizacji projektu: „Współpraca dla przyszłej pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w oparciu o wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-102/10

Zgodnie z powyższą ofertą pracy informujemy, iż dokumenty aplikacyjne w formie CV (życiorysu zawodowego) należy składać w siedzibie stowarzyszenia lub drogą mailową.

Realizacja projektu od stycznia 2011 roku.

PEŁNA TREŚĆ OFERTY >>tutaj<<

Zobacz więcej...