Wesprzyj nas

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolna kwotę na nasze konto, tytułem: „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Kliknij >>tutaj<<, aby pobrać druk przelewu/wpłaty.

Informujemy, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%. W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.