Zarząd

Przewodniczący: Andrzej Warot

Vice – Przewodniczący: Michał Myszkowski

Skarbnik: Marian Zellma

Sekretarz: Daniela Korpalska

Członek: Irena Szulchaczewicz